رسم فنی

وسایل مورد نیاز برای درس رسم فنی

۱. مداد اتود در اندازه های ۰.۳ ۰.۵ ۰.۹  میلیمتر

۲. مداد پاکن

۳. خط کش فلزی ۳۰ سانتیمتری

۴. خطکش T‌  ثابت با طول حداقل ۶۰ سانتیمتری

۵. گونیا در دو مدل ۴۵-۴۵ و ۳۰ - ۶۰ درجه

۶. کاغذ A4‌وA3 (در حدود ۳۰ عدد از هر کدام)

۷. برس نرم جهت  پاک کردن باقی مانده براده های پاک کن

۸. تخته رسم (اختیاری)

۹. پرگار

۱۰. چسب کاغذی

تکلیف اول را از اینجا دریافت کنید

نمرین مربوط به برش را از اینجا دریافت کنید

کاغذ ایزومتریک را از اینجا دریافت کنید.